FANDOM

Window789456

Bureaucrat Founder
 • Window789456

  Nước Mỹ, Tiểu Bang California, thành phố Antelope

  Ngày 7 tháng 5 năm 2012, Thứ Hai, 3:23 P.M.

  Trang wikia này đã được sinh ra.

  Các bạn được chào mừng khi gia nhập wikia chúng tôi. Ban có thể vào bên trang [Cộng Đồng / Trang chủ - Trang cá nhân gần đây] để post những gì bạn cần biết hoặc cái gì cũng đc.

  Read more >

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.